Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert - Bosbessenlaan 37 bus A

2910TK.0547
€ 100.000
Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert - Bosbessenlaan 37 bus A
Deel dit pand >


Mooi perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens kadaster van 1426 m² en een perceelbreedte van 19,3 m. Rechts naast het perceel is een pad (openbaar domein) met een breedte van 3m. De grond is gelegen in de "woonzone met bosrijk karakter" waar u een woning kan oprichten met een bebouwbare oppervlakte van 100 m² en een maximum volume van 550 m³. Voor het oprichten van deze woning mag u 300 m² van het perceel ontbossen.Mooi perceel bouwgrond in de woonzone met bosrijk karakter. Dit perceel met de achtertuin georiënteerd op het westen heeft een perceelbreedte van 19,3 m vooraan en 24,5 m achteraan m². De diepte van het perceel is 54 m.
Er zal voor de akte nog een grondafstand dienen te gebeuren waardoor de netto perceeloppervlakte circa 1182 m² zal bedragen.


Bouwvoorschriften zijn van toepassing in deze woonzone:
 • Binnen de bouwvrije zone mogen geen constructies opgericht worden
 • Per perceel kan slechts één woning of één weekendverblijf worden opgericht.
 • Het totale maximale bruto bouwvolume van de volledig gesloten constructies samen bedraagt 550m³
 • Alle constructies hebben samen een totale maximale bebouwbare grondoppervlakte van 100m², inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen, exclusief niet overdekte terrassen.
 • Alle constructies moeten fysiek op elkaar aansluiten en één architecturaal geheel vormen.
 • De bouwhoogte gemeten van het niveau van het maaiveld tot aan het hoogste punt van de constructie bedraagt maximum 7m.
 • Voor alle gevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het natuurlijke en bosrijke karakter van de zone. Alle vrijstaande gevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.
 • Er kan max. 1 toegang tot het perceel gerealiseerd worden van max. 4m breed in aansluiting met het openbaar domein of de ontsluitingsweg die het perceel ontsluit. Alle verhardingen beperken zich tot de noodzakelijke toegang tot het hoofdvolume en worden uitgevoerd met waterdoorlatende materialen
 • De rechtstreekse lozing van onbehandeld afvalwater in het oppervlaktewater is verboden
 • Voor elke stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw, herbouw of functiewijziging naar wonen, kan enkel een stedenbouwkundige vergunning verleend worden mits de voorafgaandelijke aanwezigheid van riolering of mits de aanleg van een systeem voor het behandelen en verwijderen van afvalwater
 • Per perceel mag in totaal max. 300 m² ontbost worden in functie van het oprichten en handhaven van constructies
 • Het inrichten en handhaven van een perceelstoegang, tuin en/of terras. Verharding gebeurt in waterdoorlatende materialen. De ontboste oppervlakte mag voor bestaande percelen, kleiner dan 600m², in totaal echter nooit meer dan 50% van de perceelsoppervlakte bedragen
 • Het niet ontboste deel van het perceel dient als bos ingericht en gehandhaafd te worden.
 • Er kan geen vergunning afgeleverd worden zolang er geen bosherstel/behoud heeft plaatsgevonden op het perceel, exclusief de maximaal ontbosbare oppervlakte en de eventueel in het verleden reeds goedgekeurde ontbossingsaanvragen

algemeen
Oppervlakte1426m²
Beschikbaarvanaf akte
financiële aspecten
servitudeNee
dagvaardingNee
bouwvergunningNee
voorkooprechtNee
verkavelingvergunningNee
vonnissenNee
buitenkant gebouw
xy coordinaten51,4312855
xy coordinaten4,4292937
binnenkant gebouw
waterJa
elektriciteitJa
terrein en/of omgeving
deel van verkavelingNee
O-peilniet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
bereikbaarheid
buurtbosrijk
buurtrustig

Nieuwstraat 4b - 2910 Essen-Centrum (B)
Tel : +32(0)3 283 00 10
info@neysimmo.com - Openingsuren - Contact
BIV Nr. 505900
Ond. Nr. BE 0806.838.278
Privacy & Cookie verklaring