Te koop: bouwgrond te Essen - Violetlaan 8

2910TK.0680
€ 139.000
Te koop: bouwgrond te Essen - Violetlaan 8
Deel dit pand >


Mooi perceel bouwgrond van 1.470m² gelegen in de woonzone met bosrijk karakter. Het perceel bevindt zich op zo'n 210m van de verharde weg en is zeer rustig gelegen.


BESCHRIJVING

Mooi en rustig gelegen perceel bouwgrond van 1.470 m², gelegen in de woonzone met bosrijk karakter. Dit perceel met de achtertuin georiënteerd op het noorden heeft een perceelbreedte van ca. 35 m. De diepte van het perceel bedraagt ca.37,5 m.
Er zal voor de akte nog een grondafstand dienen te gebeuren waardoor de netto perceeloppervlakte kleiner zal zijn. Het perceel ligt op 210 m van de verharde weg (Velodreef). Op het perceel staat nog een houten berging.
Beslis direct en laat de notariële akte nog in 2021 beschrijven zodat u nog kan geniet van de 10% registratierechten!

BOUWVOORSCHRIFTEN zijn van toepassing in deze woonzone:

• Binnen de bouwvrije zone mogen geen constructies opgericht worden;
• Per perceel kan slechts één woning of één weekendverblijf worden opgericht;
• Het totale maximale bruto bouwvolume van de volledig gesloten constructies samen bedraagt 550m³;
• Alle constructies hebben samen een totale maximale bebouwbare grondoppervlakte van 100m², inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen, exclusief niet overdekte terrassen;
• Alle constructies moeten fysiek op elkaar aansluiten en één architecturaal geheel vormen;
• De bouwhoogte gemeten van het niveau van het maaiveld tot aan het hoogste punt van de constructie bedraagt maximum 7m.
• Voor alle gevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het natuurlijke en bosrijke karakter van de zone. Alle vrijstaande gevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels;
• Er kan max. 1 toegang tot het perceel gerealiseerd worden van max. 4m breed in aansluiting met het openbaar domein of de ontsluitingsweg die het perceel ontsluit. Alle verhardingen beperken zich tot de noodzakelijke toegang tot het hoofdvolume en worden uitgevoerd met waterdoorlatende materialen;
• De rechtstreekse lozing van onbehandeld afvalwater in het oppervlaktewater is verboden;
• Voor elke stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw, herbouw of functiewijziging naar wonen, kan enkel een stedenbouwkundige vergunning verleend worden mits de voorafgaandelijke aanwezigheid van riolering of mits de aanleg van een systeem voor het behandelen en verwijderen van afvalwater;
• Per perceel mag in totaal max. 300m² ontbost worden in functie van het oprichten en handhaven van constructies;
• Het inrichten en handhaven van een perceelstoegang, tuin en/of terras. Verharding gebeurt in waterdoorlatende materialen. De ontboste oppervlakte mag voor bestaande percelen, kleiner dan 600m², in totaal echter nooit meer dan 50% van de perceelsoppervlakte bedragen
• Het niet ontboste deel van het perceel dient als bos ingericht en gehandhaafd te worden.

algemeen
Oppervlakte1470m²
Beschikbaarvanaf akte
financiële aspecten
kadaster1470
servitudeNee
kad.ink. geïndexeerd€ 256
dagvaardingNee
dagvaardinggeen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
bouwvergunningNee
terreinwoongebied
voorkooprechtNee
verkavelingvergunningNee
vonnissenNee
buitenkant gebouw
xy coordinaten
binnenkant gebouw
bestemming gebouwprivé - woning
waterJa
rioleringNee
elektriciteitJa
terrein en/of omgeving
terreindiepte & breedte37
deel van verkavelingNee
bodemattestJa
O-peilniet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
bereikbaarheid
buurtbosrijk
buurtrustig

Nieuwstraat 4b - 2910 Essen-Centrum (B)
Tel : +32(0)3 283 00 10
info@neysimmo.com - Openingsuren - Contact
BIV Nr. 505900
Ond. Nr. BE 0806.838.278
Privacy & Cookie verklaring