Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert - Bosbessenlaan 31

2910TK.0546
€ 104.000
Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert - Bosbessenlaan 31
Deel dit pand >


Mooi perceel bouwgrond met een oppervlakte volgens kadaster van 1428 m² en een perceelbreedte van 21m. De grond is gelegen in de "woonzone met bosrijk karakter"Mooi perceel bouwgrond in de woonzone met bosrijk karakter. Dit perceel met de achtertuin georiënteerd op het westen heeft een perceelbreedte van 21 m. De diepte van het perceel bedraagt 60 m.
Er zal voor de akte nog een grondafstand dienen te gebeuren waardoor de netto perceeloppervlakte circa 1260 m² zal bedragen.

Bouwvoorschriften zijn van toepassing in deze woonzone:
 • Binnen de bouwvrije zone mogen geen constructies opgericht worden
 • Per perceel kan slechts één woning of één weekendverblijf worden opgericht.
 • Het totale maximale bruto bouwvolume van de volledig gesloten constructies samen bedraagt 550m³
 • Alle constructies hebben samen een totale maximale bebouwbare grondoppervlakte van 100m², inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen, exclusief niet overdekte terrassen.
 • Alle constructies moeten fysiek op elkaar aansluiten en één architecturaal geheel vormen.
 • De bouwhoogte gemeten van het niveau van het maaiveld tot aan het hoogste punt van de constructie bedraagt maximum 7m.
 • Voor alle gevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het natuurlijke en bosrijke karakter van de zone. Alle vrijstaande gevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.
 • Er kan max. 1 toegang tot het perceel gerealiseerd worden van max. 4m breed in aansluiting met het openbaar domein of de ontsluitingsweg die het perceel ontsluit. Alle verhardingen beperken zich tot de noodzakelijke toegang tot het hoofdvolume en worden uitgevoerd met waterdoorlatende materialen
 • De rechtstreekse lozing van onbehandeld afvalwater in het oppervlaktewater is verboden
 • Voor elke stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw, herbouw of functiewijziging naar wonen, kan enkel een stedenbouwkundige vergunning verleend worden mits de voorafgaandelijke aanwezigheid van riolering of mits de aanleg van een systeem voor het behandelen en verwijderen van afvalwater
 • Per perceel mag in totaal max. 300 m² ontbost worden in functie van het oprichten en handhaven van constructies
 • Het inrichten en handhaven van een perceelstoegang, tuin en/of terras. Verharding gebeurt in waterdoorlatende materialen. De ontboste oppervlakte mag voor bestaande percelen, kleiner dan 600m², in totaal echter nooit meer dan 50% van de perceelsoppervlakte bedragen
 • Het niet ontboste deel van het perceel dient als bos ingericht en gehandhaafd te worden.
 • Er kan geen vergunning afgeleverd worden zolang er geen bosherstel/behoud heeft plaatsgevonden op het perceel, exclusief de maximaal ontbosbare oppervlakte en de eventueel in het verleden reeds goedgekeurde ontbossingsaanvragen

algemeen
Oppervlakte1428m²
Beschikbaarvanaf akte
buitenkant gebouw
xy coordinaten51,4308129
xy coordinaten4,4289229
terrein en/of omgeving
terreindiepte & breedte60
O-peilniet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Nieuwstraat 4b - 2910 Essen-Centrum (B)
Tel : +32(0)3 283 00 10
info@neysimmo.com - Openingsuren - Contact
BIV Nr. 505900
Ond. Nr. BE 0806.838.278
Privacy & Cookie verklaring