Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert

2910TK.0579
€ 125.000
Te koop: bouwgrond te Essen-Wildert
Deel dit pand >


Aangenaam perceel bouwgrond gelegen in de "woonzone met bosrijk karakter" in een rustige, doodlopende straat. Het perceel is langs drie zijde al voorzien van een afsluiting. Bouwen en permanent wonen conform de voorschriften van het Prup Clusters C1, C2 en C3.


Mooi perceel bouwgrond van 970 m² gelegen in de woonzone met bosrijk karakter. Het perceel heeft een perceelbreedte van 20 m en een dieptse van circa 48 m. In maart 2017 werd en eenbouwvergunning bekomen maar deze werd nooit uitgevoerd. Plannen van de destijds goedgekeurde vergunning zijn ter inzage op ons kantoor. Het perceel voldoet in de huidge toestand aan de bebossingnorm.


Bouwvoorschriften van toepassing in deze woonzone met bosrijk karakter:
 • Binnen de bouwvrije zone mogen geen constructies opgericht worden
 • Per perceel kan slechts één woning of één weekendverblijf worden opgericht.
 • Het totale maximale bruto bouwvolume van de volledig gesloten constructies samen bedraagt 550m³
 • Alle constructies hebben samen een totale maximale bebouwbare grondoppervlakte van 100m², inclusief overdekte terrassen en bijgebouwen, exclusief niet overdekte terrassen.
 • Alle constructies moeten fysiek op elkaar aansluiten en één architecturaal geheel vormen.
 • De bouwhoogte gemeten van het niveau van het maaiveld tot aan het hoogste punt van de constructie bedraagt maximum 7m.
 • Voor alle gevels en de bedekking van schuine daken wordt gebruik gemaakt van duurzame en esthetisch verantwoorde materialen in overeenstemming met het natuurlijke en bosrijke karakter van de zone. Alle vrijstaande gevels dienen beschouwd en afgewerkt te worden als volwaardige gevels.
 • Er kan max. 1 toegang tot het perceel gerealiseerd worden van max. 4m breed in aansluiting met het openbaar domein of de ontsluitingsweg die het perceel ontsluit. Alle verhardingen beperken zich tot de noodzakelijke toegang tot het hoofdvolume en worden uitgevoerd met waterdoorlatende materialen
 • De rechtstreekse lozing van onbehandeld afvalwater in het oppervlaktewater is verboden
 • Voor elke stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw, herbouw of functiewijziging naar wonen, kan enkel een stedenbouwkundige vergunning verleend worden mits de voorafgaandelijke aanwezigheid van riolering of mits de aanleg van een systeem voor het behandelen en verwijderen van afvalwater
 • Per perceel mag in totaal max. 300 m² ontbost worden in functie van het oprichten en handhaven van constructies
 • Het inrichten en handhaven van een perceelstoegang, tuin en/of terras. Verharding gebeurt in waterdoorlatende materialen. De ontboste oppervlakte mag voor bestaande percelen, kleiner dan 600m², in totaal echter nooit meer dan 50% van de perceelsoppervlakte bedragen
 • Het niet ontboste deel van het perceel dient als bos ingericht en gehandhaafd te worden.
 • Er kan geen vergunning afgeleverd worden zolang er geen bosherstel/behoud heeft plaatsgevonden op het perceel, exclusief de maximaal ontbosbare oppervlakte en de eventueel in het verleden reeds goedgekeurde ontbossingsaanvragen

algemeen
Oppervlakte970m²
Beschikbaarvanaf akte
financiële aspecten
servitudeNee
dagvaardinggeen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
dagvaardingNee
bouwvergunningJa
terreinwoongebied
voorkooprechtNee
verkavelingvergunningNee
vonnissenNee
buitenkant gebouw
xy coordinaten51,4287439
xy coordinaten4,4343902
binnenkant gebouw
bestemming gebouwprivé - eengezins
waterJa
elektriciteitJa
terrein en/of omgeving
terreindiepte & breedte48
deel van verkavelingNee
bodemattestJa
O-peilniet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
bereikbaarheid
buurtbosrijk

Nieuwstraat 4b - 2910 Essen-Centrum (B)
Tel : +32(0)3 283 00 10
info@neysimmo.com - Openingsuren - Contact
BIV Nr. 505900
Ond. Nr. BE 0806.838.278
Privacy & Cookie verklaring